Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας www.sme.gr Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών www.igme.gr Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας www.cres.gr Society for Mining, Metallurgy and Exploration http://www.smenet.org/
International Geothermal Association
 

http://www.geothermal-energy.org/ 

Society of Petroleum Engineers: 

http://www.spe.org/index.php