Το ιστολόγιο των αποφοίτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Ένα ενδιαφέρον ιστολόγιο σχετικά με την Μεταλλευτική τεχνολογία
Portal για όλους τους Μηχανικούς
Κόμβος με πληροφορίες γύρω από τον χώρο των κατασκευών
Ιστολόγιο για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο
Διεθνές portal για τα μεταλλευτικά νέα

Ιστοσελίδα για την γεωμηχανική