Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.
Λίστα με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού παρεμφερούς αντικειμένου